Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Hele dag

Lezingen van de dag

Dinsdag in de Grote en Goede week LEZING in de METTEN Mt-pericoop 90-b (Mt 22 : 15-23:39) Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Mattheüs, In die tijd overlegden de Farizeeën met elkaar, hoe zij Jezus in een strikvraag konden vangen. En zij zonden hun leerlingen met de Herodianen naar Hem toe om te zeggen: ‘Meester, wij weten, dat U waarachtig bent en de weg Gods in waarheid leert, en U aan niemand stoort, want U oordeelt mensen niet naar hun uiterlijk. Zeg ons dan, wat denkt U? Is het geoorloofd de keizer belasting te betalen of niet?’ Maar Jezus doorzag…

Heiligen van de dag

De heilige Simeon uit de familie van de Heer. Hij was de zoon van Kleopas, de broer van Jozef de verloofde. Hij behoorde tot het getal van de zeventig apostelen en hij was de tweede bisschop van Jeruzalem. Daar heeft hij de kerk 40 jaar bestuurd tot hij in het jaar 107 als hoogbejaarde grijsaard gekruisigd werd (zie 18 februari). De heilige Stefanos van het Holenklooster, bisschop van Wladimir‚ was een leerling van de heilige Theodosios en diens opvolger als abt. Hij bouwde een nieuw klooster op de top van de Petsjeraberg. Door de intriges van een hem vijandige monnik werd hij uit het…