Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Hele dag

Lezingen van de dag

Woensdag in de vijfde week van de Grote Vasten - Op weekdagen in de Grote Vasten is er geen Goddelijke Liturgie, en zijn er daarmee ook geen lezingen uit de Apostel en het Evangelie vastgesteld. Wel zijn er Oud-testamentische lezingen in het zesde uur en in de Vespers: LEZING IN HET ZESDE UUR Jesaja 41,4-14 Lezing uit de profetie van Jesaja, Zo spreekt de Heer: “Ik, God, ben de eerste en in de dingen die komen gaan, zal Ik zijn. De volkeren zagen het en werden bevreesd, de einden der aarde ontstelden, zij naderden elkaar en kwamen bijeen en besloten…

Heiligen van de dag

De heilige Antonios, zijn broer Johannes en hun neef Eustathios uit Litauen. Antonios en Johannes waren beambten aan het hof van de groothertog Olgerd. Zij waren christen geworden en trokken toen de aandacht door hun terughoudende levenswijze. Toen zij op vastendagen geen vlees wilden eten, begrepen de afgodspriesters de oorzaak en zij klaagden hen als christenen aan. Zij werden in de gevangenis geworpen en toen de orthodoxe gemalin van de groothertog stierf, was er niemand meer om hen te verdedigen. Na een jaar van telkens terugkerende martelingen en scherpe verhoren, bezweek de oudste broer, Johannes, onder de last en hij keerde tot het heidendom terug.…