Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Hele dag

Lezingen van de dag

Dinsdag in de vijfde week van de Grote Vasten - Op weekdagen in de Grote Vasten is er geen Goddelijke Liturgie, en zijn er daarmee ook geen lezingen uit de Apostel en het Evangelie vastgesteld. Wel zijn er Oud-testamentische lezingen in het zesde uur en in de Vespers: LEZING IN HET ZESDE UUR Jesaja 40,18-31 Lezing uit de profetie van Jesaja, Zo spreekt de Heer: met wie zoudt gij de Heer willen vergelijken, of welke vergelijking zoudt gij op Hem willen toepassen? Maakt de vakman soms niet een beeld, of smelt de goudsmid soms geen goud, en vergult het? En…

Heiligen van de dag

De heilige Artemon, priester van Laodicea, verwoestte de tempel van Artemis. Dit wekte natuurlijk de woede op van de heidenen die hem dan ook grepen, mishandelden en aan de zwaarste folteringen onderwierpen. Artemon bleef echter ongedeerd en dat maakte een diepe indruk. Velen bekeerden zich, ook de heidense priester Vitalios de latere bisschop van Caesarea. Toen de oude man voor de rechter stond, getuigde hij over zichzelf en zei: “lk heet Artemon en ben een slaaf van Christus, mijn God. 16 jaar heb ik als lezer de diensten in de kerk gelezen; 28 jaar was ik diaken, en las het heilig…