Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Hele dag

Lezingen van de dag

Zondag van de Heilige Johannes Klimakos - Prokimen  toon 7 (ps. 28) De Heer schenkt Zijn volk kracht; de Heer zegent Zijn volk met vrede. Offer de Heer, zonen van God, offer de Heer jonge rammen; offer de Heer glorie en eer. APOSTEL Pericoop 314 (Hebr 6 : 13-20) Lezing uit de brief van Paulus aan de Hebreeën, Broeders, toen God Abraham de belofte deed, zwoer Hij bij Zichzelf, omdat Hij bij niemand die hoger was, kon zweren. Hij zei: Voorzeker, rijk zal Ik u zegenen en overvloedig zal Ik u in aantal doen toenemen. En zo heeft hij de belofte…

Heiligen van de dag

De heilige Antipas, bisschop van Pergamum‚ die in de Apocalyps genoemd wordt als “de engel van Pergamos”: “Gij hebt het geloof niet verloochend, ook niet in de dagen van Antipas, Mijn trouwe getuige, die gedood werd bij u, daar waar de satan woont” (Opb. 2:13). Tijdens de vervolging van Dometianus (81-96), werd hij gegrepen en voor de rechter gebracht, die de eerbiedwaardige oude man ervan trachtte te overtuigen dat de heidense godsdienst veel ouder was dan het splinternieuwe christendom, en dus veel waardevoller moest zijn. Antipas kon natuurlijk op de veel grotere ouderdom van de Schrift wijzen tegenover de verscheidenheid der…