Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Hele dag

Lezingen van de dag

Zaterdag in de vierde week van de Grote Vasten - Prokimen  toon 6 (ps. 31)Verblijd u in de Heer, en verheug u, rechtvaardigen. Gelukzalig zijn zij wier overtredingen zijn vergeven, en wier zonden zijn bedekt. APOSTEL Pericoop 313 (Hebr. 6 : 9-12) Lezing uit de brief van Paulus aan de Hebreeën, Geliefde broeders, ook al spreken wij zo, wat u betreft zijn wij overtuigd van iets beters, dat samenhangt met het heil. Want God is niet onrechtvaardig dat Hij uw werk zou vergeten en de liefdevolle inspanning die gij Zijn Naam bewezen hebt, doordat gij de heiligen gediend hebt en nog…

Heiligen van de dag

De heilige Terentios, Pompeios, Afrikanos, Maximos, Zeno, Alexandros, Theodoros en Makarios met 33 anderen, die onder Decius werden gefolterd en ter dood zijn gebracht in 250 in Carthago. De heilige Hulda (Hilda, Olda) de profetes (4 Kon. 22:13-20). Zij was de wijze vrouw in Israël in de tijd van koning Josia die zich had ingezet om de vervallen Tempel weer op te bouwen. Bij die gelegenheid werden ook de boeken van de Goddelijke Wet gevonden en de geleerde Safan was in staat dit oude schrift te ontcijferen. Toen de koning die voorschriften hoorde was hij ontzet omdat zowel hijzelf als zijn voorvaderen zich…