Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Hele dag

Lezingen van de dag

Vrijdag in de vierde week van de Grote Vasten - Op weekdagen in de Grote Vasten is er geen Goddelijke Liturgie, en zijn er daarmee ook geen lezingen uit de Apostel en het Evangelie vastgesteld. Wel zijn er Oud-testamentische lezingen in het zesde uur en in de Vespers: LEZING IN HET ZESDE UUR Jesaja 29,13-23 Lezing uit de profetie van Jesaja, Zo spreekt de Heer: dit volk nadert Mij met zijn mond en zij eren Mij met hun lippen, maar hun hart houden zij ver van Mij. Tevergeefs eren zij Mij door geboden en leringen van mensen te onderwijzen. Zie,…

Heiligen van de dag

De heilige Eupsychios was een der slachtoffers van Juliaan de Afvallige. Hij werd verantwoordelijk gesteld voor de verwoesting van de tempel van Fortuna in Caesarea van Kappadocië. Hij was juist getrouwd toen hij gegrepen werd en terechtgesteld in 362. Bovendien werd de bevolking, die vrijwel geheel christen was, een zware boete opgelegd met het bevel de afgebroken tempel te herbouwen. In plaats daarvan bouwden zij een kerk ter ere van de martelaar Eupsychios. Reeds korte tijd later spreekt de heilige Gregorios van Nazianze over een aan hem toegewijde kerk, terwijl de heilige Basilios de Grote de bisschoppen van Pontus uitnodigde om zijn…