Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Hele dag

Lezingen van de dag

Donderdag in de vierde week van de Grote Vasten - Op weekdagen in de Grote Vasten is er geen Goddelijke Liturgie, en zijn er daarmee ook geen lezingen uit de Apostel en het Evangelie vastgesteld. Wel zijn er Oud-testamentische lezingen in het zesde uur en in de Vespers: LEZING IN HET ZESDE UUR Jesaja 28,14-22 Lezing uit de profetie van Jesaja, Zo spreekt de Heer: Luister naar het woord van de Heer, gij, bedrukten, die over dit volk in Jeruzalem heerst. Omdat gij zegt: Wij hebben een verbond gesloten met de hades, en met het rijk van de dood zijn…

Heiligen van de dag

De heilige Herodion, Agabos, Asynkritos, Rufos, Flegon en Hermas, apostelen uit de zeventig. Zij worden door de heilige Paulos gegroet in de Romeinenbrief (16:11-14). Herodion was een stamgenoot van Paulos‚ eerst priester en later bisschop te Nea Patrae in Thessalië. Hij werd op wrede wijze doodgeslagen. Asynkritos was bisschop van Hyrkania, waar hij ook ter dood werd gebracht (Rom. 16:14). Flegon was bisschop van Marathon waar hij werd verbrand, zoals in zijn naam geprofeteerd lag. Hermas was bisschop van Filippi in Makedonië. Agabos voorspelde de hongersnood onder keizer Claudius en het lijden van de heilige Paulos (Hand. 11:28, waardoor de ondersteuning…