Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Hele dag

Lezingen van de dag

Dinsdag in de vierde week van de Grote Vasten - Op weekdagen in de Grote Vasten is er geen Goddelijke Liturgie, en zijn er daarmee ook geen lezingen uit de Apostel en het Evangelie vastgesteld. Wel zijn er Oud-testamentische lezingen in het zesde uur en in de Vespers: LEZING IN HET ZESDE UUR Jesaja 25,1-9 Lezing uit de profetie van Jesaja, Heer, mijn God, U wil ik verheerlijken, Uw Naam bezingen, want Gij hebt wonderbare dingen gedaan. Uw raadsbesluiten zijn van oudsher waarachtig. Het zij zo, Heer. Want Gij hebt van steden een steenhoop gemaakt, van de versterkte stad een…

Heiligen van de dag

De heilige Eutychios, patriarch van Constantinopel. Hij was afkomstig uit Frygië, een van de buitengewesten van het rijk‚ maar dat vormde geen hinderpaal voor zijn loopbaan. Hij werd monnik in het klooster van Amasia en de andere monniken hadden oog voor zijn talenten, want zij kozen hem als abt. Hierdoor moest hij contact hebben met bestuurslichamen buiten het klooster en zo werd hij in wijdere kring bekend. In 552 werd hij tot bisschop gekozen van Constantinopel; daarmee was hij patriarch van het Byzantijnse rijk. Hij was tevens voorzitter van het 5e oecumenische concilie. Zo bestuurde hij de kerk gedurende 12 jaar…