Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Hele dag

Lezingen van de dag

Maandag in de vierde week van de Grote Vasten - Op weekdagen in de Grote Vasten is er geen Goddelijke Liturgie, en zijn er daarmee ook geen lezingen uit de Apostel en het Evangelie vastgesteld. Wel zijn er Oud-testamentische lezingen in het zesde uur en in de Vespers: LEZING IN HET ZESDE UUR Jesaja 14,24-32 Lezing uit de profetie van Jesaja, Zo spreekt de Heer Sabaoth: Zoals Ik het gezegd heb, zo zal het gebeuren, en zoals Ik het besloten heb, zal het tot stand komen. Ik zal de Assyriërs vernietigen in Mijn land en op Mijn bergen; zij zullen…

Heiligen van de dag

De heilige oude diaken Agathopous en de jonge lektor Theodoulos uit Thessalonika verschenen hand in hand voor hun rechters en riepen verheugd: “Wij zijn christenen!” Zij werden door een langdurige gevangenschap op een hongerdieet uitgemergeld en tenslotte met samengebonden handen en een steen om de hals, in zee geworpen en verdronken toen zij Christus niet wilden verloochenen door aan de afgoden te offeren. Zij stierven in 303. De heilige Theodora van Thessalonika had reeds als kind het besluit genomen zich toe te wijden aan Christus, en toen zij opgroeide bleef zij deze gelofte trouw. Ze trad in het klooster en was een voorbeeld voor allen door…