Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Hele dag

Lezingen van de dag

Zondag van Kruisverering -  Prokimen  toon 6 (ps. 27) Red, Heer, Uw volk en zegen Uw erfdeel. Tot U Heer, heb ik geroepen; mijn God blijf niet zwijgen tegen mij. APOSTEL Pericoop 311-a (Hebr 4 : 14-5:6) Lezing uit de brief van Paulus aan de Hebreeën, Broeders, nu wij een grote Hogepriester hebben, Die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan de belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Eén Die in alles op dezelfde wijze als wij verzocht is, maar zonder zonde. Laten wij dan…

Heiligen van de dag

De heilige Jozef de hymnendichter‚ was geboren op Sicilië maar toen het eiland in 830 bezet werd door de moslims vluchtte hij naar Thessalonika. Daar werd hij, 15 jaar oud, monnik in het klooster van Latoma, en daar is hij ook priester gewijd. Hij trok de aandacht door innige vroomheid en studiezin. Daarom werd hij naar de hoofdstad gehaald door de heilige Gregorios de Dekapoliet, in het klooster van de heilige Antipas te Constantinopel. De kerk van Constantinopel zond hem met Gregorios naar Rome om de kerk daar op de hoogte te brengen van het onheil dat door de iconoclasten werd gesticht.…