Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Hele dag

Lezingen van de dag

Zaterdag in de derde week van de Grote Vasten Prokimen  toon 6 (ps. 31) Verblijd u in de Heer, en verheug u, rechtvaardigen. Gelukzalig zijn zij wier overtredingen zijn vergeven, en wier zonden zijn bedekt. APOSTEL Pericoop 325 (Hebr. 10 : 32-38a) Lezing uit de brief van Paulus aan de Hebreeën, Broeders, herinner u de dagen van weleer, waarin gij, nadat gij verlicht waart, een zware lijdensstrijd hebt verdragen. Nu eens werd gij zelf door smaad en verdrukkingen tot een schouwspel gemaakt, dan weer deelde gij het lot van hen die zo behandeld werden. Want gij hebt ook met mij, in mijn…

Heiligen van de dag

De heilige Niketas, abt van het Medikion-klooster aan de voet van de Olympos bij Bithynië, zijn geboortestad. Hij was opgevoed door zijn grootmoeder, nadat zijn vader monnik geworden was toen hij weduwnaar werd. Na afloop van zijn studie trad hij in het Medikion-klooster, dat leefde volgens de regel der akimieten (slapelozen): de monniken wisselden elkander dag en nacht af om de heilige diensten te zingen. Nadat hij zich 7 jaar volledig op het monniksleven had toegelegd, werd hij rond het jaar 790 priester gewijd door de heilige patriarch Tarasios, en daarna werd hij coadjutor van de heilige Nikeforos van Medikion. Na…