Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Hele dag

Lezingen van de dag

Vrijdag in de derde week van de Grote Vasten Op weekdagen in de Grote Vasten is er geen Goddelijke Liturgie, en zijn er daarmee ook geen lezingen uit de Apostel en het Evangelie vastgesteld. Wel zijn er Oud-testamentische lezingen in het zesde uur en in de Vespers: LEZING IN HET ZESDE UUR Jesaja 13,2-13 Lezing uit de profetie van Jesaja, Zo spreekt de Heer: hef een teken omhoog op de bergvlakte, verhef uw stemmen tegen hen, wees niet bang, spoor elkaar aan met geheven hand, open de poorten, o vorsten. Ik heb opdracht gegeven en Ik leid hen. Ze komen…

Heiligen van de dag

De heilige Titos de wonderdoener was van jongsaf van liefde tot Christus vervuld. Hij verliet daarom de wereld zo vroeg dat kon om monnik te worden, en hij gaf zich aan dat leven over met heel het grote enthousiasme dat hem bezielde. Dat enthousiasme verliet hem ook niet toen hij ouder werd, zodat velen zich onder zijn leiding stelden. Ten tijde van de iconentwisten behoorde hij tot de steunpilaren van de kerk. Hij stierf in vrede in de 9e eeuw en liet een hele schaar van leerlingen achter. Om de reinheid van zijn leven en om het geweld dat hij zichzelf aandeed…