Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Hele dag

Lezingen van de dag

Donderdag in de derde week van de Grote Vasten Op weekdagen in de Grote Vasten is er geen Goddelijke Liturgie, en zijn er daarmee ook geen lezingen uit de Apostel en het Evangelie vastgesteld. Wel zijn er Oud-testamentische lezingen in het zesde uur en in de Vespers: LEZING IN HET ZESDE UUR Jesaja 11,10-12,2 Lezing uit de profetie van Jesaja, Zo spreekt de Heer: Op die dag zal de Wortel van Isaï er zijn, Die zal opstaan om te heersen over de volken. Op Hém zullen de volken hun hoop stellen. Zijn rustplaats zal heerlijk zijn. En het zal op…

Heiligen van de dag

De heilige Maria van Egypte. Van haar wordt een uitvoerige levensbeschrijving gelezen op de vooravond van de 5e donderdag van de Grote Vasten, geschreven door de heilige Sofronios bisschop van Jeruzalem in de 7e eeuw. Het oudste bericht wordt aangetroffen in het leven van de heilige Kyriakos (rond 500), die als eerste kluizenaar leefde in de overjordaanse woestijn. Twee van zijn leerlingen drongen eens diep in de woestijn door, en zagen de schim van een mens wegvluchten. Zij kwamen toen bij een grot waar een stem hen toeriep niet dichterbij te komen daar zij een vrouw was en geen kleren meer had.…