Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Hele dag

Lezingen van de dag

Vrijdag in de zuivelweek Op de woensdag en de vrijdag in deze week is er geen Goddelijke Liturgie, en zijn er daarmee ook geen lezingen uit de Apostel en het Evangelie voor deze dag vastgesteld. Wel zijn er Oud-testamentische lezingen in het zesde uur en in de Vespers: 6e uur Zacharia 8 : 7-17 Zo spreekt de Heer, de Albeheerser: Zie, Ik ga Mijn volk verlossen uit het land waar de zon opkomt en uit het land waar de zon ondergaat. Ik zal hen hierheen brengen, zij zullen midden in Jeruzalem wonen. Zij zullen Mij tot volk zijn, en Ík…

Heiligen van de dag

De heilige Theofanes van de Sigrianisberg, was in Constantinopel geboren in 760, uit een voornaam geslacht. Na de dood van zijn ouders werd hij opgevoed aan het hof van keizer Konstantinos Kopronymos, die ook een vrouw voor hem zocht. Hun huwelijk duurde echter niet lang, want toen Theofanes 20 jaar oud was, stelde hij zijn vrouw het monastieke ideaal zo duidelijk voor ogen dat ook zij enthousiast werd en haar leven daarnaar wilde inrichten. Zij lieten toen hun slaven vrij en stelden heel hun vermogen in handen van instellingen van liefdadigheid. Zij trad in een klooster op de vorsten-eilanden in de Zee…