Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Hele dag

Lezingen van de dag

Donderdag in de zuivelweek APOSTEL Pericoop 78-b (Judas 11-25) Lezing uit de algemene brief van Judas, Geliefden, wee de goddelozen, want zij zijn de weg van Kaïn ingeslagen en hebben zich om geld in de dwaling van Bileam gestort en zijn door het tegenspreken net als Corach omgekomen. Deze mensen zijn schandvlekken bij uw liefdemaaltijden. Als zij met u de maaltijd gebruiken, doen zij zichzelf onbeschroomd te goed. Zij zijn wolken zonder water, die door de winden heen en weer gedreven worden. Zij zijn als bomen in de late herfst, zonder vrucht, tweemaal gestorven en ontworteld. Zij zijn wilde golven…

Heiligen van de dag

De heilige Georgios, abt van het Sinaï-klooster. Hij leefde rond 550 als een strenge asceet en geheel vervuld van een tedere liefde tot God. Er staat van hem een bijzonder duidelijk geval van bilocatie vermeld. Op het einde van zijn leven kwam het verlangen bij hem op nog eens te communiceren in de Opstandingskerk van Jeruzalem‚ maar hij kon de zware reis van twaalf dagen niet meer volbrengen. Terwijl dit verlangen in hem steeds sterker werd, bevond hij zich plotseling in Jeruzalem en hij ontving de communie uit de handen van patriarch Petros (524-552). Deze liet na de heilige Liturgie vragen…