Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Hele dag

Lezingen van de dag

Woensdag in de zuivelweek Op de woensdag en de vrijdag in deze week is er geen Goddelijke Liturgie, en zijn er daarmee ook geen lezingen uit de Apostel en het Evangelie voor deze dag vastgesteld. Wel zijn er Oud-testamentische lezingen in het zesde uur en in de Vespers: 6e uur Joël 2, 12-26 Zo spreekt de Heer: bekeer u tot Mij met heel uw hart, namelijk met vasten, met geween en met rouwklacht. En scheur uw hart en niet uw kleren. Bekeer u tot de Heer, uw God, want Hij is genadig en barmhartig, lankmoedig en rijk aan ontferming, en…

Heiligen van de dag

De heilige Kodratos, Dionysios, Kyprianos, Anaktos, Paulos, Kreskens, nog een Dionysios, Viktorinos, Viktor, Nikeforos, Klaudios, Diodoros, Serapion, Papias, Leonidas, Chariëssa, Nunechia, Basilissa‚ Nike, Galla, Galina, Theodora en nog anderen te Korinthe in 258. De moeder van Kodratos was een dergenen die in de bergen waren gevlucht om te ontkomen aan de vervolging. Zij was hoogzwanger en baarde een zoon met wie ze verder leefde in volkomen eenzaamheid. Na haar dood bleef Kodratos daar leven als kluizenaar en langzamerhand voegden zich anderen bij hem, die ook een teruggetrokken leven wilden leiden. Tijdens de vervolging van Decius werd de gehele groep gevangen genomen en te…