Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Hele dag

Lezingen van de dag

Zondag van het Laatste Oordeel Prokimen  toon 3 (ps. 146) Groot is de Heer, en groot is zijn kracht; en oneindig is Zijn begrip. Loof de Heer, want zingen is goed; voor God een schone lofzang. APOSTEL Pericoop 140 (I Cor 8 : 8-9:2) Lezing uit de eerste brief van Paulus aan de Corinthiërs, Broeders, voedsel brengt ons niet dichter bij God, want hetzij wij wel eten, dan zal ons dat niet tot voordeel strekken; en hetzij wij niet eten, dan zal ons dat niet tot nadeel strekken. Maar let erop dat de vrijheid die gij hebt niet op een…

Heiligen van de dag

De heilige Paulos de eenvoudige (de simpele) was een van de eerste leerlingen van de grote Antonios. Hij was een onwetende boer uit de Thebaïde‚ reeds zestig jaar oud, en eigenlijk op de vlucht omdat zijn vrouw een verder samenleven onhoudbaar maakte. Hij liep de woestijn in en kwam na acht dagen bij Antonios om zijn leerling te worden. Maar deze vond hem veel te oud, raadde hem aan naar huis terug te keren, zijn beroep te blijven uitoefenen en zich te heiligen door zich met volharding te richten op God. Daarna sloot hij zijn deur en liet hem dagenlang buiten staan…