Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Hele dag

Lezingen van de dag

Zaterdag in de week van de laatste vleesspijzen Prokimen  toon 6 (ps. 24) Hun zielen zullen rusten te midden van het goede. Tot u, Heer, verhef ik mijn ziel, mijn God ik vertrouw op u. APOSTEL Pericoop 146 (I Cor 10 : 23-28) Lezing uit de eerste brief van Paulus aan de Corinthiërs, Broeders, alles is mij geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alles is mij geoorloofd, maar niet alles bouwt op. Laat niemand zijn eigen voordeel zoeken, maar dat van de ander. Eet alles wat in de vleeshal verkocht wordt, zonder naar iets navraag te doen omwille van het…

Heiligen van de dag

De heilige Astios, Bassoës, Kallistos, Konstantinos, Krateros, Melissenos, Theodoros, Theofilos en nog 34 martelaren van Amorion, Griekse officieren die bij de verdediging van de rijke handelsstad in Turkse krijgsgevangenschap waren geraakt. De kalif had namelijk wraak genomen toen de keizer zijn geboortestad had verwoest, en had met een enorm leger de vaderstad van de keizer, Amorion, met de grond gelijkgemaakt. Hij liet alle burgers en soldaten doden, behalve de hogere officieren die de stad hadden verdedigd. Zij werden aan vernederende gevangenschap onderworpen in totaal vervuilde onderkomens en ternauwernood van voedsel en drinken voorzien. Nadat zij zeven jaar in vijandelijke handen waren geweest,…