Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Hele dag

Lezingen van de dag

Vrijdag in de week van de laatste vleesspijzen APOSTEL Pericoop 75 (II Joh 1 : 1-13) Lezing uit de tweede algemene brief van Johannes, De priester aan de uitverkoren vrouwe en haar kinderen, die ik in waarheid liefheb – en niet alleen ik, maar ook allen die de waarheid hebben leren kennen – omwille van de waarheid, die in ons blijft en met ons zal zijn tot in eeuwigheid: genade, barmhartigheid, vrede zal met u zijn, van God de Vader en van de Heer Jezus Christus, de Zoon van de Vader, in waarheid en liefde. Ik heb mij er zeer…

Heiligen van de dag

De heilige Konon met zijn vrouw Anna, uit lsaurië. Hij had Christus gevonden en in vurig enthousiasme wilde hij geheel voor Hem leven. Op aandringen van zijn ouders was hij gehuwd met Anna, een verwante ziel, die door hem ook in Christus geloofde en in maagdelijkheid aan Christus toegewijd wilde leven. Door de geestelijke kracht van zijn prediking, waarbij vaak wonderen geschiedden, bracht Konon velen tot het geloof, vooral toen tijdens een zware pokkenepidemie menige zieke door zijn gebed werd genezen. Ook zijn ouders, Nestor en Nada, namen het geloof aan. Nestor werd gevangen genomen en stierf de marteldood. Ook Konon werd opgebracht…