Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Hele dag

Lezingen van de dag

Woensdag in de week van de laatste vleesspijzen APOSTEL Pericoop 73-b (I Joh 3 : 21-4:11) Lezing uit de eerste algemene brief van Johannes, Geliefden, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid om tot God te gaan; en wat wij ook bidden, ontvangen wij van Hem, omdat wij Zijn geboden in acht nemen en doen wat Hem welgevallig is. En dit is Zijn gebod: dat wij geloven in de Naam van Zijn Zoon, Jezus Christus, en dat wij elkaar liefhebben, zoals Hij geboden heeft. En wie Zijn geboden in acht neemt, blijft in Hem en Hij in hem.…

Heiligen van de dag

De heilige Piamoen leefde met haar moeder in Egypte in armelijke omstandigheden in een dorp op enige afstand van de Nijl. Met spinnen verdienden zij hun karig brood terwijl zij hun geest zoveel mogelijk gericht hielden op God. Eens was er een bijzonder langdurige overstroming van de Nijl en de oeverbewoners, wier woonplaats in het water verdwenen was, verenigden zich tot gewapende benden die het hoger gelegen dorp wilden uitmoorden om hun woningen in bezit te nemen. De profetisch begaafde Piamoen zag dit in een droom en waarschuwde de priester. Ze vroeg hem de wanhopigen tegemoet te gaan om ze van hun…