Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Hele dag

Lezingen van de dag

Dinsdag in de week van de laatste vleesspijzen APOSTEL Pericoop 72 (I Joh 3 : 9-22a) Lezing uit de eerste algemene brief van Johannes, Broeders, ieder die uit God geboren is, doet geen zonde, want Gods zaad is blijvend in hem; en hij kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is. Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel te herkennen. Ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God, evenmin als hij die zijn broeder niet liefheeft. Want dit is de boodschap die gij vanaf het begin gehoord hebt, dat wij elkaar moeten…

Heiligen van de dag

De heilige Theodotos, bisschop van Kyrenia (Cyprus) en afkomstig uit Galatië. Onder Likinius werd hij met verschillende van zijn gelovigen gevangen genomen en gefolterd‚ maar niet lang daarna werden zij bevrijd, toen Constantijn aan het bewind was gekomen. Zo is hij in vrede gestorven in 320. De heilige Barsanoefios en Sabbas van het klooster in Twer, dat zij als jonge monniken in 1397 samen hadden gesticht. Na de dood van Sabbas in 1467, was Barsanoefios gedurende vijf jaar abt. Toen trok hij zich terug in de woestijn, waar hij nog enige tijd leefde onder vasten, lezing en gebed. De heilige Arsenii, bisschop van Twer, zijn…