Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Hele dag

Lezingen van de dag

Zondag van de Verloren Zoon Prokimen  toon 1 (ps. 32) Moge, Heer, Uw barmhartigheid over ons komen zoals wij op U hebben gehoopt. Rechtvaardigen, juich in de Heer; de oprechten past lofzang. APOSTEL Pericoop 135 (I Cor 6 : 12-20) Lezing uit de eerste brief van Paulus aan de Corinthiërs, Broeders, alles is mij geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alles is mij geoorloofd, maar ik zal mij door niets laten beheersen. Het voedsel is voor de buik en de buik voor het voedsel, maar God zal zowel het één als het ander tenietdoen. Het lichaam is er niet om…

Heiligen van de dag

De heilige Marana (Marina) en Kyra stamden uit een rijke familie in Veria (Syrië). Zij voelden zich geroepen tot het ascetische leven en verzaakten daarom aan alle voorrechten van hun stand. Buiten de stad bouwden ze een sterke omheining om daar ongestoord te kunnen wonen, zonder zelfs een dak boven het hoofd. De ingang metselden ze dicht. Twee dienstmeisjes, die hun leven wilden delen en hen gevolgd waren, lieten ze kleine kluizen bouwen tegen de omheining aan, met een klein venster naar binnen, zodat ze hen konden toespreken om hen aan te moedigen te volharden in het gebed, en vandaar ook het…