Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Hele dag

Lezingen van de dag

APOSTEL Pericoop 288 (I Tim 6 : 11b-16) Lezing uit de eerste brief van Paulus aan de Timotheüs, Mijn kind Timotheüs, jaag gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid na. Strijd de goede strijd van het geloof. Win het eeuwige leven, waartoe gij ook geroepen zijt en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen. Ten overstaan van God, Die alles in leven houdt, en Christus Jezus, Die voor Pontius Pilatus de goede belijdenis afgelegd heeft, draag ik u op dit gebod vlekkeloos en onberispelijk in acht te nemen, tot de verschijning van onze Heer Jezus Christus. De zalige en…

Heiligen van de dag

De heilige Gelasios, een toneelspeler in Heliopolis. Toen hij eens in een satire het christelijk geloof bespottelijk moest maken en daarbij ook gedoopt werd door een andere clown die de doopwoorden uitsprak, en met een wit gewaad werd bekleed, kwam hij als een totaal veranderd mens uit het bad tevoorschijn en beleed dat hij, gelovig was. Want terwijl hij in het water was, had hij zulk een stralend licht aanschouwd, dat hij niets anders meer verlangde dan daar bij te zijn. Toen de menigte merkte dat het Gelasios ernst geworden was maakte zich een wilde woede van hen meester. De mensen…