Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Hele dag

Lezingen van de dag

APOSTEL Pericoop 70 (I Joh 2 : 7-17) Lezing uit de eerste algemene brief van Johannes, Broeders, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod, dat gij vanaf het begin hebt gehad; dit oude gebod is het woord dat gij vanaf het begin hebt gehoord. Toch schrijf ik u een nieuw gebod, dat waar is in Hem en in u, want de duisternis gaat voorbij en het ware licht schijnt reeds. Wie zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, die is tot nog toe in de duisternis. Wie zijn broeder liefheeft, blijft in het…

Heiligen van de dag

De heilige Alexander, patriarch van Alexandrië vanaf 313, leidde een onberispelijk leven en vervulde zijn ambt met vurige ijver. Hij was toegankelijk en beminnelijk voor ieder die hem wilde spreken, in het bijzonder voor de armen en verdrukten, die hij in elk opzicht trachtte te helpen. Hij was streng in de keuze van zijn priesters en zocht zijn kandidaten bij voorkeur onder de monniken. Vooral de bisschoppen voor de verschillende diocesen in zijn gebied nam hij uit hen die reeds een werkelijk geestelijk leven leidden. Toch bleken deze voorzorgen nog niet voldoende. Een van de priesters van Alexandrië, een man van…