Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Hele dag

Lezingen van de dag

APOSTEL Pericoop 68-a (II Petr 3 : 1-18) Lezing uit de tweede algemene brief van Petrus, Geliefden, dit is reeds de tweede brief, die ik u schrijf. In beide wek ik door herinnering uw zuivere gezindheid op, opdat gij u de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heer en Redder, dat door middel van uw apostelen, verkondigd is. Dit moet gij allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf…

Heiligen van de dag

De heilige Johannes de Doper; heden wordt herdacht hoe zijn afgehouwen hoofd werd gevonden. Zijn hoofd was eerst verborgen in het paleis van Herodes en werd door een vrome vrouw in een aarden vaas begraven op de Olijfberg. Ten tijde van keizer Constantijn werd het daar gevonden door twee monniken die op bedevaart waren in Jeruzalem‚ nadat zij in hun slaap hierover een openbaring hadden ontvangen. Het werd ter verering in de kerk geplaatst, maar tijdens de troebelen van een oorlog door een pottenbakker meegenomen naar Emesa (Homs in Syrië), en het kwam in handen van een ariaanse hiëromonnik, die het…