Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Hele dag

Lezingen van de dag

APOSTEL Pericoop 67 (II Petr 2 : 9-22) Lezing uit de tweede algemene brief van Petrus, Geliefden, de Heer weet de godvrezenden uit de verzoeking te verlossen, en de onrechtvaardigen te bewaren tot de dag van het oordeel, om gestraft te worden. In het bijzonder echter hen die in onreine begeerte het vlees achternalopen en het gezag verachten; die roekeloos zijn, eigenzinnig en er niet voor terugschrikken om al wat eer toekomt, te lasteren, terwijl de engelen, die in sterkte en kracht hun meerdere zijn, geen aanklacht wegens godslastering tegen hen indienen bij de Heer. Maar deze mensen lasteren wat…

Heiligen van de dag

De heilige Mozes Belozjersky leefde in het Drie-eenheidsklooster in vijftiende eeuw. Door zijn ascetisch leven had God hem de gave geschonken om hen die tot hem kwamen, volledig te doorzien en ook hun geheimste gedachten te kennen. De heilige Alexander werd monnik in het klooster van de heilige Elia in Syrië. Toen hij tot geestelijke rijpheid gekomen was, trok hij naar Bythinië, ten noorden van Syrië, waar hij zich eerst als kluizenaar vestigde. Maar al spoedig trok hij zoveel leerlingen tot zich dat hij achtereenvolgens negen kloosters moest stichten. Daar voerde hij de regel der Akimieten (de slapelozen) in, dat wil zeggen dat groepsgewijze…