Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Hele dag

Lezingen van de dag

Zondag van de Tollenaar en de Farizeeër Prokimen  toon 8 (ps. 75) Doe geloften aan de Heer, uw God, en volbreng ze God wordt gekend in Judea, Zijn Naam is groot in Israël.  APOSTEL  Pericoop 296 (II Tim 3 : 10-15) Lezing uit de tweede brief van Paulus aan Timotheüs, Mijn kind Timotheüs, gij hebt mij nagevolgd in mijn onderricht, levenswandel, levensopvatting, geloof, geduld, liefde, volharding, in mijn vervolgingen en lijden zoals die mij overkomen zijn in Antiochië, in Ikonium en in Lystre. Wat heb ik al niet aan vervolgingen doorstaan, en uit die alle heeft de Heer mij verlost.…

Lezingen van de dag

APOSTEL Pericoop 66 (II Petr 1 : 20-2:9) Lezing uit de tweede algemene brief van Petrus, Geliefden, dit moet gij allereerst weten, dat geen enkele profetie van de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat; want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken. Maar er waren ook valse profeten onder het volk, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn, die heimelijk verderfelijke afwijkingen in de leer zullen invoeren. Daarmee verloochenen zij ook de Heer, Die hen gekocht heeft, en brengen zij een snel…

Heiligen van de dag

De heilige Mauritios (Maurikios) met 70 van zijn soldaten. Hij was generaal van het legeronderdeel dat in Syrië geplaatst was. Zij beleden Christus en weigerden te offeren aan de afgoden, tijdens de vervolging van de tiran Maximiaan. Zij werden gedegradeerd en gevangen gezet. Fotinos, de jongste zoon van Mauritios, nog maar een kind, werd om zijn vader te intimideren onthoofd. De anderen werden wreed verscheurd en gebrand, en tenslotte, ingesmeerd met honing, in een moeras blootgesteld aan de beten van wespen, horzels en muskieten. Zij hielden dit dagenlang uit en pas na tien dagen was de laatste gestorven. De lijken werden tenslotte…