Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Hele dag

Lezingen van de dag

APOSTEL Pericoop 293 (II Tim 2 : 11-19) Lezing uit de tweede brief van Paulus aan de Timotheüs, Mijn kind Timotheüs, dit is een betrouwbaar woord. Want als wij met Hem gestorven zijn, zullen wij ook met Hem leven. Als wij volharden, zullen wij ook met Hem regeren. Als wij Hem verloochenen, zal Hij ons ook verloochenen. Als wij ontrouw zijn, blijft Hij getrouw. Hij kan Zichzelf niet verloochenen. Breng deze dingen voortdurend in herinnering en bezweer hun, ten overstaan van de Heer, dat zij geen woordenstrijd voeren, die nergens toe dient dan tot de ondergang van de hoorders. Beijver…

Heiligen van de dag

De heilige Leo, bisschop van Catania (Sicilië), was afkomstig uit Ravenna, maar bisschop op Sicilië. Naast zijn pastorale werk heeft hij daar de kerk doen bouwen ter ere van de heilige Lucia, waar hij ook begraven is. Onder de bevolking leefden veel resten van het heidendom, en een oude heidense tempel speelde nog steeds een belangrijke rol in allerlei bijgelovige praktijken. Leo ging naar die plaats om te bidden en tegelijk ontstond er een aardbeving die de tempel volkomen ineen deed storten. Op dat ogenblik waren allen overtuigd, maar om te verhinderen dat in de toekomst de oude gewoonte weer de…