Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Hele dag

Lezingen van de dag

APOSTEL Pericoop 61 (I Petr 4 : 1-11) Lezing uit de eerste algemene brief van Petrus, Geliefden, omdat Christus dus in het vlees geleden heeft, moet ook gij u wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde, om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven. Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven genoeg tijd verspild met wat de heidenen graag doen: losbandigheid, wellust, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei verwerpelijke afgoderij. Daarbij bevreemdt…

Heiligen van de dag

De heilige Polychronios, bisschop van Babylon, met de priesters Parmenias, Elymas en Chrysothelos, en de diakens Lukas en Mukios, die na de verovering van de stad door de Romeinen in 251 gevangen genomen waren als aanvoerders der christenen. Er werd een tempel voor Saturnus opgericht met een verguld gipsen afgodsbeeld, zeggen de oude martelaarsakten. Toen werden zij opnieuw voorgeleid en de rechter vroeg: Gij zijt dus de godslasterlijke Polychronios, die niet de wetten wilt houden van de goden van de keizer!’ Maar Polychronios gaf geen antwoord. Toen richtte de ondervrager zich tot de anderen: Uw aanvoerder durft niets te zeggen’. Toen…

Lezingen van de dag

APOSTEL Pericoop 62 (I Petr 4 : 12-5:5) Lezing uit de eerste algemene brief van Petrus, Geliefden, laat de vuurgloed onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. Maar verblijd u naar de mate waarin gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat gij u ook in de openbaring van Zijn heerlijkheid moogt verblijden en verheugen. Als u smaad wordt aangedaan om de Naam van Christus, dan zijt gij zalig, want de Geest van de heerlijkheid en van God rust op u. Wat hen betreft wordt Hij wel gelasterd, maar wat u…

Heiligen van de dag

De heilige Agapetos kwam uit een christengezin in Kappadocië. Op jeugdige leeftijd werd hij monnik in een ascetengemeenschap in de buurt van de stad Sinade in Frygié. Toen hij de dienstplichtige leeftijd bereikte, moest hij soldaat worden in het leger van keizer Likinios. Hij was daar getuige van de marteldood van Viktorinos, Agrippas, Dorotheos en Theodoulos, en hij had zich bij hen gevoegd. Hij raakte slechts gewond en overleefde het. Toen Likinios in 323 gestorven was, werd hij door Constantijn de Grote van verdere dienst vrijgesteld, en kon hij terugkeren naar zijn kloostergemeenschap. Daar werd hij priester gewijd door de bisschop van…