Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Hele dag

Lezingen van de dag

APOSTEL Pericoop 60 (I Petr 3 : 10-22) Lezing uit de eerste algemene brief van Petrus, Geliefden, wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog; die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen. Want de ogen van de Heer rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heer is tegen hen die kwaad doen. En wie is het die u kwaad zal doen, als…

Heiligen van de dag

De heilige Flavianos, monnik, leefde 60 jaar als ingeslotene in een kleine hut op een berg, zonder ooit door iemand gezien te worden. Eenmaal per week brachten de gelovigen hem wat geweekte rauwe bonen, en daarvan leefde hij. Zijn gebeden waar men hem om vroeg werden soms op wonderbare wijze verhoord. De heilige Honestus was een inwoner van Nimes die door de heilige Saturninus werd meegenomen op zijn missietocht omdat zijn geloofsijver en toewijding hem waren opgevallen. Hij gaf hem volledig onderricht, wijdde hem toen tot priester en zond hem naar Spanje om te prediken. Hij had vooral succes in Pampeluna, waar hij…

Lezingen van de dag

APOSTEL Pericoop 61 (I Petr 4 : 1-11) Lezing uit de eerste algemene brief van Petrus, Geliefden, omdat Christus dus in het vlees geleden heeft, moet ook gij u wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde, om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven. Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven genoeg tijd verspild met wat de heidenen graag doen: losbandigheid, wellust, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei verwerpelijke afgoderij. Daarbij bevreemdt…

Heiligen van de dag

De heilige Polychronios, bisschop van Babylon, met de priesters Parmenias, Elymas en Chrysothelos, en de diakens Lukas en Mukios, die na de verovering van de stad door de Romeinen in 251 gevangen genomen waren als aanvoerders der christenen. Er werd een tempel voor Saturnus opgericht met een verguld gipsen afgodsbeeld, zeggen de oude martelaarsakten. Toen werden zij opnieuw voorgeleid en de rechter vroeg: Gij zijt dus de godslasterlijke Polychronios, die niet de wetten wilt houden van de goden van de keizer!’ Maar Polychronios gaf geen antwoord. Toen richtte de ondervrager zich tot de anderen: Uw aanvoerder durft niets te zeggen’. Toen…