Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Hele dag

Lezingen van de dag

APOSTEL Pericoop 5 (I Petr 2 : 21b-3 : 9) Lezing uit de eerste algemene brief van Petrus, Geliefden, Christus heeft voor ons geleden; Hij laat u zo een voorbeeld na, opdat gij Zijn voetsporen zou navolgen; Hij, Die geen zonde gedaan heeft en in Wiens mond geen bedrog gevonden is; Die, toen Hij uitgescholden werd, niet terugschold, en toen Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem Die rechtvaardig oordeelt; Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen zijt gij…

Heiligen van de dag

De heilige Onesimos behoort tot de zeventig Apostelen. De heilige Paulos schreef over hem een ontroerende brief aan Filemon. Filemon was een voorname inwoner van Colosse in Frygië. Hij werd christen, en later bisschop, en wordt eveneens tot de zeventig gerekend. Hij en heidense slaaf, Onesimos, aan wie de verandering in het huis blijkbaar niet beviel, zodat hij wegliep. Later werd hij daar toch angstig over, want de straf die een weggelopen slaat te wachten stond in het Romeinse rijk was uiterst wreed en vernederend. Zo moest immers de schrik erin gehouden worden. Hij wist Rome te bereiken en spoorde Paulos op…

Lezingen van de dag

APOSTEL Pericoop 60 (I Petr 3 : 10-22) Lezing uit de eerste algemene brief van Petrus, Geliefden, wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog; die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen. Want de ogen van de Heer rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heer is tegen hen die kwaad doen. En wie is het die u kwaad zal doen, als…

Heiligen van de dag

De heilige Flavianos, monnik, leefde 60 jaar als ingeslotene in een kleine hut op een berg, zonder ooit door iemand gezien te worden. Eenmaal per week brachten de gelovigen hem wat geweekte rauwe bonen, en daarvan leefde hij. Zijn gebeden waar men hem om vroeg werden soms op wonderbare wijze verhoord. De heilige Honestus was een inwoner van Nimes die door de heilige Saturninus werd meegenomen op zijn missietocht omdat zijn geloofsijver en toewijding hem waren opgevallen. Hij gaf hem volledig onderricht, wijdde hem toen tot priester en zond hem naar Spanje om te prediken. Hij had vooral succes in Pampeluna, waar hij…