Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Hele dag

Lezingen van de dag

APOSTEL Pericoop 156 (I Cor 14 : 20-25) Lezing uit de eerste brief van Paulus aan de Corinthiërs, Broeders, word in uw denken niet als kinderen. Wees kinderen in het kwaad, maar word in uw denken volwassen. In de wet staat geschreven: ‘Ik zal tot dit volk spreken door mensen die een andere taal spreken, en door de mond van vreemdelingen, en ook dan zullen zij niet naar Mij luisteren, zegt de Heer.’ Zo zijn de talen dus tot een teken niet voor gelovigen, maar voor ongelovigen, maar de profetie niet voor ongelovigen, maar voor gelovigen. Wanneer namelijk de kerk…

Heiligen van de dag

De heilige Martinianos van Palestina was geboren in Caesarea. Reeds vroeg was hij geraakt door verlangen naar het volmaakte leven, en toen hij achttien jaar was trok hij naar de woestijnachtige omgeving en leidde daar een leven van gebed en ascese. Langzamerhand kwamen steeds meer mensen naar hem toe om zijn gebed te vragen, want God had hem de gave van wonderen verleend. Martinianos bleef zich bewust van de gevaren die deze bezoeken konden meebrengen en ontving daarom nooit een vrouw alleen. Zulk een bijzonder mens was natuurlijk een onderwerp van gesprek in de stad, en een van de lichte vrouwen kreeg…

Lezingen van de dag

EVANGELIE (Metten iii) Mc - pericoop 71 (Mc 16 : 9-20) Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Marcus, Toen Jezus ‘s morgens op de eerste dag van de week was opgestaan, verscheen Hij eerst aan Maria Magdalena, uit wie Hij zeven demonen uitgedreven had. Zij ging heen en vertelde het aan hen die Hem vergezeld hadden, en die treurden en weenden. En toen zij hoorden, dat Hij leefde en door haar gezien was, geloofden zij het niet. Daarna is Hij in een andere gedaante verschenen aan twee van hen, die onderweg waren en naar een stuk land gingen. Ook zij…

Heiligen van de dag

De heilige Cyrillos, die vroeger Constantijn heette, was de jongere broer van de heilige Methodios, met wie hij heeft samengewerkt bij de bekering van de Slavische volkeren. Ze stamden uit Thessalonica, de hoofdstad van Macedonië, waar hun Bulgaarse ouders zich hadden gevestigd. Toen Constantijn 14 jaar oud was, werd hij de speelgenoot en studievriend van de keizerszoon Michaël. Naast Grieks, Latijn en Syrisch studeerde hij met bijzondere voorliefde filosofie, en kreeg vandaar ook de bijnaam ‘de filosoof’, als het studiehoofd van de familie. Na afloop van zijn studie voltooide hij zijn geestelijke opvoeding als monnik in een klooster. Hij werd weer…