Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Hele dag

Lezingen van de dag

APOSTEL Pericoop 223 (Ef 3 : 8-21) Lezing uit de brief van Paulus aan de Efeziërs, Broeders, mij, de allerminste van alle heiligen, is de genade gegeven om onder de heidenen de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus te verkondigen, en voor allen in het licht te stellen wat de bediening is van het geheimenis, dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God, Die alles geschapen heeft door Jezus Christus, opdat nu door de kerk aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden, volgens het eeuwige voornemen dat Hij gemaakt…

Heiligen van de dag

De heilige Vladimir II en zijn moeder Anna, vorsten van Novgorod. De heilige Anna van Novgorod was de dochter van de Zweedse koning Olaf Sketkung die veel deed voor de verspreiding van het christendom in Scandinavië, en de vrome koningin Astrid. In Zweden was ze bekend als prinses Ingegärd Olafsdotter, en huwt met Jaroslav de Wijze, grootvorst van Kiev in 1016, die eerder gevlucht was naar Zweden, en verhuist dan naar Kiev. Haar huwelijk had het diplomatiek effect van verzoening tussen strijdende partijen. Na haar huwelijk draagt ze de Griekse versie van haar naam Irene, en blijft zich inzetten voor vrede. Ook verleent…

Lezingen van de dag

APOSTEL Pericoop 225 (Ef 4 : 14-17) Lezing uit de brief van Paulus aan de Efeziërs, Broeders, wij zijn geen onmondige kinderen meer, die ronddobberen op de golven en meewaaien met elke wind, met wat er maar verkondigd wordt door het bedrog van mensen die op sluwe wijze tot dwaling te verleiden. Maar wij zullen, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe groeien naar Hem Die het Hoofd is, namelijk Christus. Vanuit dat Hoofd krijgt het hele lichaam samenhang en wordt bijeengehouden door alle gewrichtsbanden die ondersteuning geven, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam…

Heiligen van de dag

De heilige Blasios van Sebaste (Klein-Armenië) was een arts ten tijde van Diocletiaan. Hij werd door heel de stad hooggeacht om zijn onvermoeibare hulpvaardigheid en mensenliefde, waarbij hij geen enkel onderscheid maakte tussen arm of rijk, christen of heiden, vriend of vreemde. leder die zijn hulp vroeg, behandelde hij als een eigen broeder. Na de dood van de bisschop werd hij daarom door de jonge christengemeente als diens opvolger gekozen. Niet lang daarna brak opnieuw de vervolging uit en zijn gelovigen smeekten hem zich te verbergen opdat hij voor hen behouden zou blijven. Blasios trok daarop in een grot in een woeste…