Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Hele dag

Lezingen van de dag

APOSTEL Pericoop 219 (Ef 1 : 22-2:3) Lezing uit de brief van Paulus aan de Efeziërs, Broeders, God heeft alle dingen aan de voeten van Zijn Zoon gelegd en heeft Hem als hoofd over alles aangesteld, voor de kerk die Zijn lichaam is en de volheid van Hem Die alles in allen vervult. Ook u heeft Hij met Hem levend gemaakt, gij die dood waart door de overtredingen en de zonden, waarin gij voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam…

Heiligen van de dag

De heilige Theodoros Stratelates, grootmartelaar. Deze Theodoros, afkomstig uit Euchaita in Klein-Azië, was militair gouverneur van Herakleia aan de Zwarte Zee. Door zijn godsdienstig leven, rechtvaardig bestuur en zijn mildheid won hij het hart van de bewoners en velen werden door zijn voorbeeld ertoe gebracht eveneens christen te worden. Toen Licinius‚ de mederegent van Constantijn dit hoorde, kwam hij zelf naar Herakleia en eiste dat Theodoros aan de afgoden zou offeren. Theodoros vroeg toen om de zilveren en gouden afgodsbeelden bij hem thuis te brengen, opdat hij ze op waardige wijze zou kunnen vereren. Voor die gelegenheid had hij ook de armen…

Lezingen van de dag

APOSTEL Pericoop 222 (Ef 2 : 19-3:7) Lezing uit de brief van Paulus aan de Efeziërs, Broeders, gij zijt niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is. Vanuit Hem groeit het hele gebouw, hecht samengevoegd, tot een heilige tempel in de Heer; uit Wie ook gij mede gebouwd wordt tot een plaats waar God woont, in de Geest. Om deze reden bid ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen zijt. Gij hebt toch gehoord…

Heiligen van de dag

Teruggave van het feest van de Ontmoeting. De heilige Nikeforos (Nicephorus) leefde in Syrisch Antiochië in het midden van de derde eeuw. Aan zijn marteldood is een zeer menselijke geschiedenis verbonden. Hij had een grote vriendschap met de priester Saprikios, maar zij hadden geen van beiden een gemakkelijk karakter en meningsverschillen leidden tot heftige ruzies, waarbij Nikeforos de priester zwaar beledigde. Zo ontstond er tussen hen een heftige afkeer, zodat ze zelfs op straat een omweg maakten om niet de kans te lopen de ander te ontmoeten. Langzamerhand kwam Nikeforos tot het besef van het onwaardige van zijn gedrag, en hij wilde…