Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Hele dag

Lezingen van de dag

Prokimen  toon 7 (ps. 28) De Heer schenkt zijn volk kracht; de Heer zegent zijn volk met vrede. Offer de Heer, zonen van God, offer de Heer jonge rammen. Offer de Heer glorie en eer. APOSTEL Pericoop 181 (II Cor 6 : 1-10) Lezing uit de tweede brief van Paulus aan de Corinthiërs, Broeders, als Gods medewerkers sporen wij u dan ook aan: zorg dat gij de genade van God niet tevergeefs hebt ontvangen. Want Hij zegt: ‘In de tijd van het welbehagen heb Ik U verhoord, en op de dag van het heil heb Ik U geholpen.’ Zie, nu is…

Heiligen van de dag

De heilige Mastridia leidde in Jeruzalem een leven van gebed en ascese. Een jongeman werd verliefd op haar en begon steeds sterker bij haar aan te dringen en haar lastig te vallen. Toen deed zij een portie geweekte bonen die klaar stonden voorde maaltijd, in een mand, en trok daarmee diep de woestijn in. Daar leefde zij zeventien jaar lang zonder enig ander voedsel, want door Gods barmhartigheid kwam aan haar voorraadje nooit een einde. Tenslotte ontsliep zij in de Heer, in het jaar 580. De heilige Parthenios van Lampsakos was de zoon van de diaken Christoforos in Melitopolis (Mysia). Hij was een ongeschoolde…

Lezingen van de dag

APOSTEL Pericoop 219 (Ef 1 : 22-2:3) Lezing uit de brief van Paulus aan de Efeziërs, Broeders, God heeft alle dingen aan de voeten van Zijn Zoon gelegd en heeft Hem als hoofd over alles aangesteld, voor de kerk die Zijn lichaam is en de volheid van Hem Die alles in allen vervult. Ook u heeft Hij met Hem levend gemaakt, gij die dood waart door de overtredingen en de zonden, waarin gij voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam…

Heiligen van de dag

De heilige Theodoros Stratelates, grootmartelaar. Deze Theodoros, afkomstig uit Euchaita in Klein-Azië, was militair gouverneur van Herakleia aan de Zwarte Zee. Door zijn godsdienstig leven, rechtvaardig bestuur en zijn mildheid won hij het hart van de bewoners en velen werden door zijn voorbeeld ertoe gebracht eveneens christen te worden. Toen Licinius‚ de mederegent van Constantijn dit hoorde, kwam hij zelf naar Herakleia en eiste dat Theodoros aan de afgoden zou offeren. Theodoros vroeg toen om de zilveren en gouden afgodsbeelden bij hem thuis te brengen, opdat hij ze op waardige wijze zou kunnen vereren. Voor die gelegenheid had hij ook de armen…