Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Hele dag

Lezingen van de dag

APOSTEL Pericoop 318 (Hebr 7 : 26-8:2) Lezing uit de brief van Paulus aan de Hebreeërs, Broeders, zo'n Hogepriester hadden wij nodig: heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars en boven de hemelen verheven. Hij heeft het niet nodig, zoals de hogepriesters, elke dag eerst voor zijn eigen zonden slachtoffers te brengen en pas daarna voor die van het volk. Want dat heeft Hij voor eens en altijd gedaan, toen Hij Zichzelf offerde. De wet stelt als hogepriester mensen aan, die met zwakheid behept zijn; maar het woord van de eed die na de wet gezworen is, stelt de Zoon…

Heiligen van de dag

De heilige Boekolos (Voekolos) is door de Apostel Johannes tot bisschop gewijd van Smyrna, dat onder zijn bestuur uitgroeide tot het grootste centrum van missie-activiteit in de vroege Kerk. Hij heeft talloos velen tot het geloof gebracht en vóór zijn sterven wees hij de heilige Polykarpos aan als zijn opvolger. Hij stierf hoogbejaard in vrede, tegen het jaar 100. Uit zijn graf groeide een boom die aan velen genezing bracht en die nog altijd bekend staat als de Boekolos-boom. De heilige Dorothea, martelares, met Christina, Kallista en Theofilos. Zij leefden in Caesarea van Kappadocië. Tijdens de vervolging van Diokletiaan werd Dorothea, de dochter van…

Lezingen van de dag

Prokimen  toon 7 (ps. 28) De Heer schenkt zijn volk kracht; de Heer zegent zijn volk met vrede. Offer de Heer, zonen van God, offer de Heer jonge rammen. Offer de Heer glorie en eer. APOSTEL Pericoop 181 (II Cor 6 : 1-10) Lezing uit de tweede brief van Paulus aan de Corinthiërs, Broeders, als Gods medewerkers sporen wij u dan ook aan: zorg dat gij de genade van God niet tevergeefs hebt ontvangen. Want Hij zegt: ‘In de tijd van het welbehagen heb Ik U verhoord, en op de dag van het heil heb Ik U geholpen.’ Zie, nu is…

Heiligen van de dag

De heilige Mastridia leidde in Jeruzalem een leven van gebed en ascese. Een jongeman werd verliefd op haar en begon steeds sterker bij haar aan te dringen en haar lastig te vallen. Toen deed zij een portie geweekte bonen die klaar stonden voorde maaltijd, in een mand, en trok daarmee diep de woestijn in. Daar leefde zij zeventien jaar lang zonder enig ander voedsel, want door Gods barmhartigheid kwam aan haar voorraadje nooit een einde. Tenslotte ontsliep zij in de Heer, in het jaar 580. De heilige Parthenios van Lampsakos was de zoon van de diaken Christoforos in Melitopolis (Mysia). Hij was een ongeschoolde…