Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Hele dag

Lezingen van de dag

APOSTEL Pericoop 217 (Ef 1 : 7-17) Lezing uit de brief van Paulus aan de Efeziërs, Broeders, in Christus hebben wij de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig Zijn rijke genade, die Hij ons overvloedig geschonken heeft, in alle wijsheid en inzicht, toen Hij ons, overeenkomstig Zijn welbehagen dat Hij in Zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van Zijn wil bekendmaakte, om in het heilsplan van de volheid der tijden alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te brengen, onder Christus. In Hem zijn wij ook erfgenaam geworden, wij, die daartoe voorbestemd…

Heiligen van de dag

De heilige Adelheid, abdis van Villich (bij Bonn), een abdij die gesticht was door haar vader, de graaf van Gelderen. Haar diep doorleefde vroomheid en haar liefde voor haar medezusters en voor de armen die van het klooster afhankelijk waren, maakten haar tot een geliefd persoon. Zij is gestorven in 1015. De heilige Agatha uit Palermo (SiciIië) was opgegroeid in een christengezin. Tijdens de vervolging van Decius werd zij gegrepen, en wegens haar schoonheid en rijkdom naar de stadhouder gestuurd in Catanië. Toen deze haar noch door vleitaal, noch door bedreigingen kon overhalen Christus te verloochenen, werd zij aan gruwelijke martelingen onderworpen en…

Lezingen van de dag

APOSTEL Pericoop 318 (Hebr 7 : 26-8:2) Lezing uit de brief van Paulus aan de Hebreeërs, Broeders, zo'n Hogepriester hadden wij nodig: heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars en boven de hemelen verheven. Hij heeft het niet nodig, zoals de hogepriesters, elke dag eerst voor zijn eigen zonden slachtoffers te brengen en pas daarna voor die van het volk. Want dat heeft Hij voor eens en altijd gedaan, toen Hij Zichzelf offerde. De wet stelt als hogepriester mensen aan, die met zwakheid behept zijn; maar het woord van de eed die na de wet gezworen is, stelt de Zoon…

Heiligen van de dag

De heilige Boekolos (Voekolos) is door de Apostel Johannes tot bisschop gewijd van Smyrna, dat onder zijn bestuur uitgroeide tot het grootste centrum van missie-activiteit in de vroege Kerk. Hij heeft talloos velen tot het geloof gebracht en vóór zijn sterven wees hij de heilige Polykarpos aan als zijn opvolger. Hij stierf hoogbejaard in vrede, tegen het jaar 100. Uit zijn graf groeide een boom die aan velen genezing bracht en die nog altijd bekend staat als de Boekolos-boom. De heilige Dorothea, martelares, met Christina, Kallista en Theofilos. Zij leefden in Caesarea van Kappadocië. Tijdens de vervolging van Diokletiaan werd Dorothea, de dochter van…