Archieven Evenementen

Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Hele dag

Lezingen van de dag

APOSTEL pericoop 64 (II Petr 1 : 1-10) Lezing uit de tweede algemene brief van Petrus, Simeon Petrus, een dienaar en apostel van Jezus Christus, aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij, door de gerechtigheid van onze God en Redder, Jezus Christus: moge genade en vrede voor u vermeerderd worden door de kennis van God en van Jezus, onze Heer. Immers, Zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort, door de kennis van Hem Die ons geroepen heeft door heerlijkheid en deugd. Daardoor heeft Hij ons de grootste en…

Heiligen van de dag

De heilige Timotheos de trouwe leerling en metgezel van de heilige apostel Paulos. Hij was afkomstig uit Lystra, met een Griekse vader en een Joodse moeder en grootmoeder. Het gehele gezin werd door Paulos bekeerd en was daarna nauw met hem verbonden, zoals blijkt uit de beide brieven die de apostel later tot hem richt. Timotheos was enigszins schuchter en had een zwakke gezondheid, maar hij stelde daartegenover grote standvastigheid en onwankelbare trouw. Hij hielp Paulos op diens missiereizen en moest ook delen in de mishandelingen die deze onderging. Paulos belastte hem reeds jong met verantwoordelijke taken bij de moeilijkheden in…