Archieven Evenementen

Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Hele dag

Lezingen van de dag

APOSTEL pericoop 273 (I Thess 5 : 14-23) Lezing uit de eerste brief van Paulus aan de Thessalonicenzen, Broeders, wij roepen u ertoe op, hen die ordeloos leven terecht te wijzen, de moedelozen te bemoedigen, de zwakken te ondersteunen, en met allen geduld te hebben. Pas op dat niemand een ander kwaad met kwaad vergeldt, maar jaag altijd het goede na, én voor elkaar én voor allen. Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Wees dankbaar in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Blus de Geest niet uit. Veracht de profetieën niet, maar onderzoek…

Heiligen van de dag

Sint Peters Banden. Omstreeks paastijd sloeg koning Herodes de hand aan sommigen van de kerk om hun kwaad te doen en hij nam ook Petros in hechtenis, en zette hem gevangen onder bewaking van vier viertallen soldaten om hem na het feest voor het volk te brengen. Door de kerk werd er echter voortdurend voor hem gebeden. De nacht voordat Petros moest voorkomen lag hij te slapen, tussen twee soldaten, geboeid met twee ketenen; en schildwachten hielden voor de deur van de gevangenis de wacht. En zie, plotseling stond een engel des Heren bij hem en er scheen licht in het…

Lezingen van de dag

32e Zondag na Pinksteren Prokimen  toon 6 (ps. 27) Red uw volk, o Heer en zegen uw erfdeel. Tot U, Heer, heb ik geroepen; mijn God, blijf niet zwijgen tegenover mij. APOSTEL pericoop 285-b (I Tim 4 : 9-15) Lezing uit de eerste brief van Paulus aan Timotheüs, Mijn kind Timotheüs, betrouwbaar is dit woord en alle aanneming waard. Want daarvoor spannen wij ons ook in en worden wij gesmaad, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, Die een Redder is van alle mensen, in het bijzonder van de gelovigen. Beveel deze dingen en onderwijs ze. Laat…

Heiligen van de dag

De heilige Antonios de Grote: werd rond 251 geboren in een christengezin te Komé (nu Keman) in Midden-Egypte. Toen hij 20 jaar oud was stierven zijn ouders en lieten hem een aanzienlijk vermogen na. Maar in die dagen werd in de kerk het Evangelie voorgelezen van de rijke jongeling. Antonios werd hierdoor zo diep getroffen dat hij al zijn bezit uitdeelde aan noodlijdenden. Vervolgens trok hij zich terug in een grot buiten de stad om een leven van gebed te leiden. Toen hij daar niet de volkomen eenzaamheid vond die hij zocht om geheel en al bij Christus te zijn, begaf hij…