Archieven Evenementen

Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Hele dag

Lezingen van de dag

APOSTEL pericoop 58-c (I Petr 1 : 1-2:10) Lezing uit de eerste algemene brief van Petrus, Van Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bithynië, uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door de heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus: moge genade en vrede voor u vermeerderd worden. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit…

Heiligen van de dag

De heilige Paulos van Thebe, de eerste kluizenaar. Na de dood van zijn ouders wilde zijn zwager hem bij de christenvervolgers aangeven, om Paulos’ erfdeel in bezit te krijgen. Deze liet toen alles in de steek en vluchtte naar de woestijn, waar hij een onderkomen vond in een grot, en waar hij onder grote ontberingen in leven bleef. Mettertijd veranderde zijn vrees voor de vervolgers in liefde tot het kluizenaarsleven. Hij bad dag en nacht en leefde van vijgen en wat brood dat hem door een raaf werd gebracht. Toen hij zo 91 jaar in volstrekte eenzaamheid had door gebracht‚ kreeg de…

Lezingen van de dag

APOSTEL pericoop 273 (I Thess 5 : 14-23) Lezing uit de eerste brief van Paulus aan de Thessalonicenzen, Broeders, wij roepen u ertoe op, hen die ordeloos leven terecht te wijzen, de moedelozen te bemoedigen, de zwakken te ondersteunen, en met allen geduld te hebben. Pas op dat niemand een ander kwaad met kwaad vergeldt, maar jaag altijd het goede na, én voor elkaar én voor allen. Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Wees dankbaar in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Blus de Geest niet uit. Veracht de profetieën niet, maar onderzoek…

Heiligen van de dag

Sint Peters Banden. Omstreeks paastijd sloeg koning Herodes de hand aan sommigen van de kerk om hun kwaad te doen en hij nam ook Petros in hechtenis, en zette hem gevangen onder bewaking van vier viertallen soldaten om hem na het feest voor het volk te brengen. Door de kerk werd er echter voortdurend voor hem gebeden. De nacht voordat Petros moest voorkomen lag hij te slapen, tussen twee soldaten, geboeid met twee ketenen; en schildwachten hielden voor de deur van de gevangenis de wacht. En zie, plotseling stond een engel des Heren bij hem en er scheen licht in het…