Archieven Evenementen

Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Hele dag

Lezingen van de dag

Teruggave van Theofanie Prokimen  toon 4 (ps. 117) Gezegend Hij Die komt in de Naam des Heren God is Heer en Hij is ons verschenen. Belijdt de Heer, want Hij is goed, want eeuwig is Zijn barmhartigheid. APOSTEL pericoop 302-a (Titus 2 : 11-14; 3:4-7) Lezing uit de brief van Paulus aan Titus, Mijn kind Titus, verschenen is Gods genade tot heil van alle mensen; het leert ons de goddeloosheid en de wereldse verlangens te verloochenen en in de huidige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven, als mensen die de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van onze grote…

Heiligen van de dag

De heilige Nina de apostel-gelijke, verlichtster van Grusië (tot 1801 een zelfstandig rijk ten zuiden van de Kaukasus, ook wel Iberië genaamd, en nu de staat Georgië; de hoofdstad is Tiflis of Tbilis). Tijdens de verwarring van de vervolgingen was haar vader, een Romeins generaal, als kluizenaar gaan leven in de woestijn van Cappadocië. Haar moeder werd geheel in beslag genomen door haar werk als diacones bij haar broer, de patriarch van Jeruzalem. Zo werd Nina opgevoed door een vrome oudere vrouw, afkomstig uit het toen nog heidense Grusië. Door de verhalen die deze haar deed, ontwaakte in Nina al vroeg het…

Lezingen van de dag

APOSTEL pericoop 58-c (I Petr 1 : 1-2:10) Lezing uit de eerste algemene brief van Petrus, Van Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bithynië, uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door de heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus: moge genade en vrede voor u vermeerderd worden. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit…

Heiligen van de dag

De heilige Paulos van Thebe, de eerste kluizenaar. Na de dood van zijn ouders wilde zijn zwager hem bij de christenvervolgers aangeven, om Paulos’ erfdeel in bezit te krijgen. Deze liet toen alles in de steek en vluchtte naar de woestijn, waar hij een onderkomen vond in een grot, en waar hij onder grote ontberingen in leven bleef. Mettertijd veranderde zijn vrees voor de vervolgers in liefde tot het kluizenaarsleven. Hij bad dag en nacht en leefde van vijgen en wat brood dat hem door een raaf werd gebracht. Toen hij zo 91 jaar in volstrekte eenzaamheid had door gebracht‚ kreeg de…