Archieven Evenementen

Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Hele dag

Lezingen van de dag

APOSTEL pericoop 54 (Jak 3 : 1-10) Lezing uit de brief van de heilige apostel Jakobus, Broeders, gij moet niet allemaal leermeesters willen zijn. Gij weet immers dat wij dan een strenger oordeel zullen ontvangen. Want wij struikelen allen in veel opzichten. Als iemand in woorden niet struikelt, is hij een volmaakt man, die bij machte is om ook het hele lichaam in toom te houden. Zie, wij leggen de paarden een bit in de mond, opdat ze ons zouden gehoorzamen, en wij sturen daarmee heel hun lichaam. Zie, ook de schepen, al zijn ze nog zo groot en worden…

Heiligen van de dag

De heilige Petros de Abesalamiet, uit het dorp Anea in Palestina, werd als christen voor de landvoogd gebracht. Deze poogde vergeefs hem door bedreigingen en martelen tot afgodendienst te brengen, en deed hem tenslotte sterven op de brandstapel, tegen 310. De heilige Mertios, een jonge soldaat, 21 jaar, werd in Afrika als christen gevangen genomen en zwaar gemarteld. Na acht dagen overleed hij aan de gevolgen in de gevangenis in 305. De heilige Galaktion was een leerling van de heilige Martinianos. Met diens zegen deed hij ascese als dwaas om Christus. Hij vergezelde Martinianos en overleefde hem nog 23 jaar in het Ferapontklooster, waar hij…

Lezingen van de dag

APOSTEL pericoop 55 (Jak 3 : 11-4:6) Lezing uit de brief van de heilige apostel Jakobus, Broeders, laat soms een bron uit dezelfde opening zoet en bitter water opwellen? Kan soms, mijn broeders, een vijgenboom olijven voortbrengen, of een wijnstok vijgen? Evenmin kan een bron zout én zoet water voortbrengen. Wie is wijs en verstandig onder u? Laat hij uit zijn goede levenswandel zijn werken laten zien, in zachtmoedige wijsheid. Wanneer gij echter bittere afgunst en eigenbelang in uw hart hebt, beroem u dan niet en lieg niet tegen de waarheid. Dat is niet de wijsheid die van boven komt,…

Heiligen van de dag

De heilige Hermylos en Stratonikos: Hermylos was diaken te Sigidon, dicht bij het tegenwoordige Boekarest. Tijdens de vervolging van Likinios werd hij gevangen genomen en hevig gefolterd. Zijn vriend, de gevangenbewaarder Stratonikos die erbij aanwezig moest zijn, kon zijn tranen niet bedwingen en werd daardoor als christen herkend. Hij moest toen hetzelfde lot ondergaan. Tenslotte werden beiden in de Donau verdronken in 315. De heilige Jakobos van Nisibis (Mesopotamië) leefde in de woestijn onder strenge vasten en onophoudelijk gebed. Hij werd echter naar de stad gehaald om bisschop te worden van Nisibis (Nusaybin), dat onder zijn bestuur een belangrijk christelijk centrum werd,…