Archieven Evenementen

Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Hele dag

Lezingen van de dag

APOSTEL pericoop 53 (Jak 2 : 14-26) Lezing uit de brief van de heilige apostel Jakobus, Broeders, wat voor nut heeft het, als iemand zegt dat hij geloof heeft, en hij heeft geen werken? Kan dat geloof hem redden? Als er nu een broeder of zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel, en iemand van u zou tegen hen zeggen: Ga heen in vrede, word warm en word verzadigd, en gij zou hun niet geven wat het lichaam nodig heeft, wat voor nut heeft dat dan? Zo is ook het geloof als het geen werken…

Heiligen van de dag

De heilige Theodosios de Grote, de eerste Cenobiet. Als jongeman trok hij weg uit Kappadocië op bedevaart naar het Heilig Land, en ook om de beroemde woestijnvaders in Syrië te bezoeken. Zo kwam hij bij de heilige Simeon de Styliet, de zuilbewoner, in de streek van Antiochië. Deze voorzegde hem dat hij aan het hoofd van veel kloosters zou komen staan om veel zielen aan de macht van de duivel te ontrukken. Theodosios geloofde daar niet in, want heel zijn verlangen ging uit naar een geestelijk leven in volkomen eenzaamheid. Na een periode van opleiding leefde hij inderdaad geheel alleen in een…

Lezingen van de dag

APOSTEL pericoop 54 (Jak 3 : 1-10) Lezing uit de brief van de heilige apostel Jakobus, Broeders, gij moet niet allemaal leermeesters willen zijn. Gij weet immers dat wij dan een strenger oordeel zullen ontvangen. Want wij struikelen allen in veel opzichten. Als iemand in woorden niet struikelt, is hij een volmaakt man, die bij machte is om ook het hele lichaam in toom te houden. Zie, wij leggen de paarden een bit in de mond, opdat ze ons zouden gehoorzamen, en wij sturen daarmee heel hun lichaam. Zie, ook de schepen, al zijn ze nog zo groot en worden…

Heiligen van de dag

De heilige Petros de Abesalamiet, uit het dorp Anea in Palestina, werd als christen voor de landvoogd gebracht. Deze poogde vergeefs hem door bedreigingen en martelen tot afgodendienst te brengen, en deed hem tenslotte sterven op de brandstapel, tegen 310. De heilige Mertios, een jonge soldaat, 21 jaar, werd in Afrika als christen gevangen genomen en zwaar gemarteld. Na acht dagen overleed hij aan de gevolgen in de gevangenis in 305. De heilige Galaktion was een leerling van de heilige Martinianos. Met diens zegen deed hij ascese als dwaas om Christus. Hij vergezelde Martinianos en overleefde hem nog 23 jaar in het Ferapontklooster, waar hij…