Archieven Evenementen

Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Hele dag

Lezingen van de dag

Zaterdag na Theofanie Prokimen   toon 6 (ps. 31)Verblijd u in de Heer, en verheug u, rechtvaardigen. Gelukzalig zijn zij wier overtredingen zijn vergeven, en wier zonden zijn bedekt. APOSTEL pericoop 233 (Ef 6 : 10-17) Lezing uit de brief van Paulus aan de Efesiërs, Broeders, zoek uw kracht in de Heer en in de kracht van Zijn sterkte. Bekleed u met de wapenrusting van God, opdat gij stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want onze strijd is niet gericht tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van…

Heiligen van de dag

De heilige Polyeuktos was een Armeense soldaat die door Nearchos, zijn vriend, Christus had leren kennen. In zijn enthousiasme begon hij, zonder gedoopt te zijn, tegen iedereen over Christus te spreken, en om de machteloosheid van de afgoden te laten zien, wierp hij hun beelden omver. Daarvoor werd hij prompt gevangen genomen en aan zware martelingen onderworpen. Ook zijn heidense vrouw en haar ouders poogden hem over te halen zijn leven niet in de waagschaal te stellen voor zulk een nieuwigheid. Maar Polyeuktos hield vast aan Christus en werd onthoofd in 259; zo werd hij gedoopt in zijn eigen bloed, en daardoor…

Lezingen van de dag

Zondag na Theofanie Prokimen  toon 1 (ps. 32)Moge, Heer, Uw barmhartigheid over ons komen zoals wij op U gehoopt hebben. Rechtvaardigen, juich in de Heer; de oprechten past lofzang. APOSTEL pericoop 224-b (Ef 4 : 7-13) Lezing uit de brief van Paulus aan de Efesiërs, Broeders, aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat waarmee Christus geeft. Daarom zegt Hij: ‘Toen Hij opvoer naar omhoog, voerde Hij de gevangenen mee en schonk Hij gaven aan de mensen.’ ‘Toen Hij opvoer’ - wat betekent dit anders dan dat Hij ook eerst neergedaald is naar wat lager ligt, naar de…

Heiligen van de dag

De heilige Gregorios van Nyssa was eveneens een broer van de heilige Basilios, en ook hij was een kerkvader van groot formaat. Hij was een bijzonder begaafd redenaar en had daar ook zijn beroep van gemaakt als filosoof en retor. Hij was gehuwd met Theosba, maar de familievriend Gregorios van Nazianze wist hen te overtuigen dat zij zich geheel aan de kerk moesten wijden, die in nood was door de ariaanse twisten. Op veertigjarige leeftijd werd hij eigenlijk tegen zijn zin door Basilios tot bisschop van Nyssa gewijd, in 372. Met heel de overtuigingskracht van zijn meeslepende welsprekendheid zette hij zich in…