Archieven Evenementen

Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Hele dag

Lezingen van de dag

APOSTEL pericoop 52 (Jak 2 : 1-13) Lezing uit de brief van de heilige apostel Jakobus, Broeders, heb geloof in onze Heer Jezus Christus, de Heer der heerlijkheid, zonder aanzien des persoons. Want als in uw samenkomst een man zou binnenkomen met een gouden ring aan zijn vinger, in sierlijke kleding, en er kwam ook een arme man in haveloze kleding, en gij zou hoog opzien tegen hem die de sierlijke kleding draagt, en tegen hem zeggen: Gaat u hier zitten op een mooie plaats, en gij zou tegen de arme zeggen: Gaat u daar maar staan, of: Ga hier…

Heiligen van de dag

De heilige Agathon leefde als askeet in de woestijn van Egypte‚ waar hij een der beroemdste van de grote monnikvaders werd die daar leefden de vierde eeuw. Hij stond bekend om zijn zachtmoedigheid en nederigheid en daarom wilden een paar jonge blagen van monniken hem eens op de proef stellen. Ze gingen naar hem toe om zich aan hem voor te stellen en vroegen zijn naam. ‘Ben jij nu die Agathon? We hebben over je horen vertellen dat je zo trots bent ofschoon je slecht leeft’. ‘Helaas’, antwoordde Agathon, ‘dat is zo’. ‘En is het ook waar dat je overal rondzwerft en…

Lezingen van de dag

Zaterdag na Theofanie Prokimen   toon 6 (ps. 31)Verblijd u in de Heer, en verheug u, rechtvaardigen. Gelukzalig zijn zij wier overtredingen zijn vergeven, en wier zonden zijn bedekt. APOSTEL pericoop 233 (Ef 6 : 10-17) Lezing uit de brief van Paulus aan de Efesiërs, Broeders, zoek uw kracht in de Heer en in de kracht van Zijn sterkte. Bekleed u met de wapenrusting van God, opdat gij stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want onze strijd is niet gericht tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van…

Heiligen van de dag

De heilige Polyeuktos was een Armeense soldaat die door Nearchos, zijn vriend, Christus had leren kennen. In zijn enthousiasme begon hij, zonder gedoopt te zijn, tegen iedereen over Christus te spreken, en om de machteloosheid van de afgoden te laten zien, wierp hij hun beelden omver. Daarvoor werd hij prompt gevangen genomen en aan zware martelingen onderworpen. Ook zijn heidense vrouw en haar ouders poogden hem over te halen zijn leven niet in de waagschaal te stellen voor zulk een nieuwigheid. Maar Polyeuktos hield vast aan Christus en werd onthoofd in 259; zo werd hij gedoopt in zijn eigen bloed, en daardoor…