Archieven Evenementen

Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Hele dag

Lezingen van de dag

Synax van de Heilige Voorloper en Doper des Heren Johannes Prokimen   toon 7   De rechtvaardige zal zich verblijden in de Heer en op Hem vertrouwen. God, verhoor mijn gebed, als ik mij tot U richt. APOSTEL pericoop 42 (Hand 19 : 1-8) Lezing uit de Handelingen van de apostelen, In die dagen gebeurde het dat terwijl Apollos in Corinthe was, Paulus, die de hogergelegen delen van het land doorgetrokken was, in Efeze kwam. Hij trof daar enige leerlingen aan en zei tegen hen: Hebt gij de Heilige Geest ontvangen toen gij tot geloof kwam? En zij zeiden tegen hem: Wij hebben…

Heiligen van de dag

SYNAX- van de heilige Johannes, Profeet, Voorloper en Doper van onze Heer. Bij veel grote feesten is er de tweede dag een Synax ter ere van de medewerkende aan dit heilsfeit. Hier is dat dus Johannes die de Heer gedoopt heeft. Uit het Evangelieverhaal wordt er in dit officie vooral de nadruk op gelegd hoe Johannes ervoor terugschrok om Christus te dopen, waaruit blijkt welk een open oog Johannes had voor de afstand welke er bestond tussen de Verlosser en hemzelf. In prachtige gezangen wordt dit thema uitge werkt, vaak in dramatische dialogen, welke ons een diep inzicht geven in…

Lezingen van de dag

APOSTEL pericoop 52 (Jak 2 : 1-13) Lezing uit de brief van de heilige apostel Jakobus, Broeders, heb geloof in onze Heer Jezus Christus, de Heer der heerlijkheid, zonder aanzien des persoons. Want als in uw samenkomst een man zou binnenkomen met een gouden ring aan zijn vinger, in sierlijke kleding, en er kwam ook een arme man in haveloze kleding, en gij zou hoog opzien tegen hem die de sierlijke kleding draagt, en tegen hem zeggen: Gaat u hier zitten op een mooie plaats, en gij zou tegen de arme zeggen: Gaat u daar maar staan, of: Ga hier…

Heiligen van de dag

De heilige Agathon leefde als askeet in de woestijn van Egypte‚ waar hij een der beroemdste van de grote monnikvaders werd die daar leefden de vierde eeuw. Hij stond bekend om zijn zachtmoedigheid en nederigheid en daarom wilden een paar jonge blagen van monniken hem eens op de proef stellen. Ze gingen naar hem toe om zich aan hem voor te stellen en vroegen zijn naam. ‘Ben jij nu die Agathon? We hebben over je horen vertellen dat je zo trots bent ofschoon je slecht leeft’. ‘Helaas’, antwoordde Agathon, ‘dat is zo’. ‘En is het ook waar dat je overal rondzwerft en…