Archieven Evenementen

Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Hele dag

Lezingen van de dag

Voorfeest van Theofanie, Synax van de 70 apostelen APOSTEL pericoop 131 I Cor 4 : 9-16 Lezing uit de eerste brief van Paulus aan de Corinthiërs, Broeders, God heeft ons, apostelen, de laatste plaats aangewezen als mensen die ter dood veroordeeld zijn. Wij zijn immers een schouwspel geworden voor de wereld en voor engelen en voor mensen. Wij zijn dwaas om Christus' wil, maar gij zijt wijs in Christus, wij zwak, maar gij sterk, gij geëerd, maar wij veracht. Tot op dit moment lijden wij én honger én dorst, én zijn wij naakt, én worden wij met vuisten geslagen, én…

Heiligen van de dag

Zeventig apostelen. In het tiende hoofdstuk van zijn Evangelie verhaalt de heilige Lukas hoe de Heer naast de twaalf apostelen nog zeventig leerlingen uitkoos om Zijn komst aan te kondigen in alle steden en plaatsen waar Hij zelf wilde komen. Wij vinden hen later terug onder de honderdtwintig die na de hemelvaart van Christus in Jeruzalem bijeen waren in afwachting van de komst van de Heilige Geest (Hand. 1:15). Onder hen werd de plaatsvervanger van Judas gekozen, en later de zeven diakens; maar allen namen deel aan het werk der apostelen, zodat zij ook zelf met die eretitel werden bekleed.…

Lezingen van de dag

Dag voorafgaand aan Theofanie - KONINKLIJKE UREN - 1e uur PROFEET Jesaja 35: 1-10 Lezing uit de profetie van Jesaja Zo spreekt de Heer: Verblijden zal zich de woestijn en het dorre land; de steppe zal juichen en bloeien als een lelie: zij zal welig bloeien en zich verheugen, zij zal juichen en jubelen. Want de heerlijkheid van de Libanon is haar gegeven, de luister van de Karmel en van Saron. Zij zullen aanschouwen de Heerlijkheid des Heren, de luister van onze God. Sterkt de slappe handen, verstevigt de knikkende knieën. Zegt tot de moedelozen: Weest sterk, vreest niet: zie,…

Heiligen van de dag

De heilige Theopemptos was bisschop van Nikomedië; tijdens de vervolging van Diokletiaan werd hij veroordeeld tot de dood door vergif. Met grote gemoedsrust dronk hij de gifbeker, maar dit had op hem geen enkele uitwerking. Dit gif was bereid door de tovenaar Theonas, die wij tegenwoordig eerder drogist of apotheker zouden noemen. Hij kwam zo onder de indruk van de houding van Theopemptos en zijn onaantastbaarheid dat hij zich door hem liet dopen en Christus openlijk beleed. Daarvoor werd hij levend begraven, terwijl de bisschop met het zwaard werd omgebracht, in 303. De heilige Synkletika was afkomstig uit een rijke familie van Macedonië maar…