Lezingen van de dag

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Lezingen van de dag

6 april

Dinsdag in de vierde week van de Grote Vasten –

Op weekdagen in de Grote Vasten is er geen Goddelijke Liturgie, en zijn er daarmee ook geen lezingen uit de Apostel en het Evangelie vastgesteld. Wel zijn er Oud-testamentische lezingen in het zesde uur en in de Vespers:

LEZING IN HET ZESDE UUR

Jesaja 25,1-9

Lezing uit de profetie van Jesaja,

Heer, mijn God, U wil ik verheerlijken, Uw Naam bezingen, want Gij hebt wonderbare dingen gedaan. Uw raadsbesluiten zijn van oudsher waarachtig. Het zij zo, Heer. Want Gij hebt van steden een steenhoop gemaakt, van de versterkte stad een ruïne, de stad van goddelozen zal in eeuwigheid niet herbouwd worden. Daarom zal een arm volk U zegenen, de steden van mensen aan wie onrecht is gedaan, zullen U zegenen. Want Gij werd voor iedere geringe stad een helper, een bescherming voor de armen in wanhoop; Gij zult hen bevrijden van de arglistige mensen, en een schutse zijn van hen die dorsten, en een verademing voor degenen die onrecht leden. Zij zullen U zegenen als wanhopige mensen die dorsten in Sion, want Gij zult hen verlossen van goddeloze mensen aan wie Gij ons had overgeleverd. De Heer Sabaoth zal dit doen op deze berg voor alle volken. Vol vreugde zullen zij drinken, zij zullen wijn drinken. Zij zullen zich zalven met zalf van mirre op deze berg. Ja, geef dit alles aan de volken, want dit is het raadsbesluit voor alle volken. De dood werd sterk en heeft hen verslonden, maar de Heer God zal iedere traan van ieder gezicht afwissen. Hij nam van heel de aarde de smaad weg van Zijn volk, want de mond van de Heer heeft gesproken. Op die dag zal men zeggen: Zie, Dit is onze God; op Wie wij hebben gehoopt, en in Wie wij ons hebben verheugd, en Hij zal ons verlossen. Dit is de Heer, wij hebben Hem verwacht, wij zullen ons verheugen en verblijden in ons heil.

LEZINGEN IN DE VESPERS

Genesis 9,8-17

Lezing uit Genesis,

En God zei tegen Noach en zijn zonen met hem: Zie, Ik richt Mijn verbond met u op, met uw nageslacht na u, en met alle levende wezens die bij u zijn: de vogels, het vee en alle dieren van de aarde die bij u zijn; alles wat uit de ark is gegaan. Ik sluit Mijn verbond met u, dat niet meer alle vlees door het water van een vloed zal worden uitgeroeid, en dat er geen vloed meer zal zijn om heel de aarde te gronde te richten. En de Heer God zei: Dit is het teken van het verbond dat Ik geef tussen Mij en u, en alle levende wezens die bij u zijn, alle generaties door tot in eeuwigheid: Mijn boog stel Ik in de wolken; die zal dienen als teken van het verbond tussen Mij en de aarde. Het zal gebeuren, als Ik wolken boven de aarde breng en de boog in de wolken gezien wordt, dat Ik aan Mijn verbond zal denken, dat er is tussen Mij en u en alle levende wezens van alle vlees. Het water zal niet meer tot een vloed worden om alle vlees te gronde te richten. Als deze boog in de wolken is, zal Ik hem zien, en denken aan het eeuwig verbond tussen Mij en de aarde en alle levende wezens van alle vlees dat op de aarde is. En God zei tegen Noach: Dit is het teken van het verbond dat Ik gesloten heb tussen Mij en alle vlees dat op de aarde is.

Spreuken 12,8-22

Lezing uit de Spreuken,

De mond van wie inzicht heeft, wordt geprezen door de mensen, maar wie verkeerd van hart is, zal veracht worden.

Beter is een man die nederig voor zichzelf werkt, dan wie zich groot voordoet, terwijl hij gebrek heeft aan brood.

De rechtvaardige heeft medelijden met het leven van zijn vee, maar het innerlijk van goddelozen is meedogenloos.

Wie zijn eigen land bewerkt, zal met brood verzadigd worden, maar wie ijdele dingen nastreeft, is een mens zonder verstand.

Wie zijn tijd blij doorbrengt met wijn, laat oneer achter in zijn eigen burcht.

De begeerten van de goddeloze zijn slecht, maar de wortels van de rechtvaardigen zijn sterke burchten. 

Door de overtreding van de lippen valt de zondaar in valstrikken, maar de rechtvaardige ontkomt daaraan.

Door de vrucht van zijn mond wordt iemand met het goede verzadigd, en de beloning van zijn lippen zal hem gegeven worden.

De wegen van onverstandigen zijn juist in hun eigen ogen, maar een wijze luistert naar raad.

Een onverstandige verkondigt zijn toorn dezelfde dag, maar wie listig is, verbergt zijn eigen schande.

Een rechtvaardige verkondigt openlijk zijn eerlijkheid, maar een valse getuige bedrog.

Er zijn er die als met dolksteken praten, maar de tong van de wijzen brengt genezing.

Waarachtige lippen geven een goed getuigenis, maar een haastige getuige heeft een ongerechte tong.

Bedrog is in het hart van wie kwaad smeden, maar wie vrede aanraden, hebben blijdschap.

Geen enkel onrecht bevalt de rechtvaardige, maar de goddelozen zullen met het slechte overstelpt worden.

Valse lippen zijn voor de Heer een gruwel, maar wie betrouwbaar handelt, is Hem welgevallig.

Gegevens

Datum:
6 april
Evenement Categorie: