Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Vandaag
Hele dag

Lezingen van de dag

18e zondag na Pinksteren Prokimen  toon 1 (ps 32) Moge, Heer, Uw barmhartigheid over ons komen zoals wij op U gehoopt hebben. Rechtvaardigen, juich in de Heer; de oprechten past lofzang. APOSTEL Pericoop 188 (II Cor 9 : 6-11) Lezing uit de tweede brief van Paulus aan de Corinthiërs, Broeders, wie karig zaait, zal ook karig oogsten; en wie overvloedig zaait, zal ook overvloedig oogsten. Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft, niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief. En God is bij machte elke vorm van genade overvloedig te maken in…

Heiligen van de dag

De heilige martelaar Arethas en zijn medemartelaren. Arethas was een grijsaard van 95 jaar en bestuurder van de stad Negran in Arabië (Saba, het huidige Yemen). Tijdens de vervolging in het jaar 553 werd hij, omdat hij christen was, door koning Dunawan gedood met meer dan 400 anderen: priesters, monniken, monialen maar ook talloze gewone burgers. Onder hen is bekend de heilige Synkletika met haar twee dochters. De heilige Elesbaan (Eleswoi, Eleuzoé, Caleb, Calam), koning van Auxuma, de Romeinse provincie van Ethiopië. De bewoners zijn van Arabische afkomst, waarschijnlijk nakomelingen van een invasie uit Arabia Felix. Later werden de rollen omgedraaid: Arabië werd schatplichtig aan…