Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Hele dag

Lezingen van de dag

Heilig Pinksteren Prokimen  toon 8 (ps 18) Over heel de aarde klinkt hun boodschap; tot aan de grenzen der wereld hun woorden. De hemelen verhalen de heerlijkheid van God, het uitspansel verkondigt het werk van Zijn handen. APOSTEL Pericoop 3 (Hand 2 : 1-11) Lezing uit de Handelingen der Apostelen, Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren alle apostelen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag, dat het huis waar zij zaten geheel vervulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van…

Heiligen van de dag

De heilige martelaar Methodios, bisschop van Patara, en misschien ook van Olympia. Hij was een groot geleerde en beroemd door zijn welsprekendheid. Ook heeft hij een verhandeling geschreven tegen de leer van Origenes waar deze veronderstelt dat de zielen reeds bestonden, voor de geboorte van de mens op aarde. Hij is door de heidenen onthoofd in Chalcis (Syrië), in 312. De heilige martelaren, de priester Aristokles, de diaken Demetrianos, en de lezer Athanasios, van de kathedrale kerk te Tamasos op Cyprus. Aristokles werd inwendig aangespoord naar Salamis te gaan, waar hem de martelkroon wachtte. De beide anderen gingen met hem mee en zij begonnen…